Begagnade

originaldelar till

Volvo, Renault och Dacia

Sök med registreringsnummer

Sök med artikel-/registreringsnummer

Sök med registreringsnummer

Sök med artikel-/registreringsnummer

HUR MAN BLIR SMART MED BEGO

Fråga efter BEGO Smart-Parts!

Ett av de bästa sätten att bidra till en bättre miljö är att återanvända. Då behöver inte en ny del tillverkas med allt vad det innebär av råvaror och energi. Tillsammans med materialåtervinningen bidrar BEGO Smart-Parts till att spara på jordens resurser.

Målet är att 95% av bilen ska återanvändas/återvinnas. Dessutom kostar en BEGO Smart-Part som mest hälften av en nytillverkad del. Det är alltså både smart för miljön och smart för plånboken! Dessutom ger vi branschens bästa garantier, fullt jämförbara med nya originaldelar.

VÅRA GARANTIVILLKOR Kort om BEGO

”Ett av de bästa sätten att bidra till en bättre miljö är att återanvända.
Då behöver inte en ny del tillverkas med allt vad det innebär av råvaror och energi.
Det är alltså både smart för miljön och smart för plånboken!”

DET SMARTA VALET

Sök BEGO
Smart-Parts här:

Volvo RENAULT DACIA

Vi kan alla bidra på olika sätt för att värna om vår gemensamma planet. Här har du chansen att både göra en insats för miljön och samtidigt spara pengar. Det är ingen stor uppoffring, det är bara ett smartare val!

Hitta din närmaste BEGO bildemonterare

VI HAR MYCKET ATT VARA STOLTA ÖVER

95% återvinning

Bildemontering är en minutiöst reglerad process där samtliga delar, material och vätskor hanteras enligt ett tydligt regelverk. Alla fraktioner tas om hand och blir till råvaror i ny produktion. Målet är att 95% av bilen ska återanvändas/ återvinnas. BEGO Smart-Parts bidrar på så sätt till att spara på jordens resurser.